divendres, 27 de gener de 2012

"SUSPENCIONS TEMPORALS"...FINS QUAN?

“SUPENSIONS TEMPORALS”…FINS QUAN?

Degut a les retallades produïdes en el finançament del pla de Barris i després de llegir i assabentar-nos de aquestes decebedores notícies creiem necessari fer aquest escrit demanant als òrgans competents, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, que convoqui el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris.

  El pla de barris de La Maurina s'estava executant en tant en continguts i terminis amb compliment escrupolós del que estava previst en el propi projecte del Pla que va aprovar la Generalitat.

Fa temps que les entitats podien preveure certes tensions financeres en el Pla de Barri fruït de les tensions financeres i "les retallades" aplicades per la Generalitat però sempre havíem confiat que la intervenció socioeconòmica a les Àrees de Millora Urbana que així havien estat reconegudes per la pròpia Generalitat i per això se'ls havia concedit un Pla de Barri no patiria retallades i encara menys una suspensió total de finançament per part de la Generalitat.

En el cas de la Maurina s'havia vingut fent una valoració molt positiva dels resultats de l'execució dels diferents programes del Pla de barri tant per les pròpies entitats i veïnat del barri, com de l'Ajuntament i de la pròpia Generalitat.

A més de la manera com ens hem assabentat, que ha estat per rumors, declaracions a premsa de responsables de la Conselleria de territori i perquè l'Ajuntament ens ho ha fet saber donat que ell per si sol amb el seu 50% de la financiació del Pla no pot executar els programes d'obres i socials previstos, demostra un menyspreu molt important del Govern de la Generalitat cap als barris populars, el seu teixit associatiu i els seus veïns.

No entenem com el conseller Recoder ve a Terrassa a anunciar i justificar la suspensió de l'execució de les obres dels Ferrocarrils i no ve o ell o algun dels responsables de la seva conselleria al barri de La Maurina a dir-nos oficialment que és suspèn l'aportació econòmica al Pla de Barri compromesa en la Llei i el Decret del Pla de barri aprovat i en execució al nostre barri.

Les entitats de La Maurina volem seure al voltant d'una taula amb la Generalitat i l'Ajuntament i aclarir en quina situació es troba e Pla de Barri, el perquè d'aquesta situació i quines són les perspectives de futur. I això la Generalitat ho havia d'haver fet de mutu propi ja, per ètica i sensibilitat social cap els barris populars i la seva gent i per obligació normativa. Per això demanem que es convoqui el Consell d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barri d'acord amb la normativa vigent al respecte. Si no se'ns explica les perspectives i els calendaris de futur desconfiem plenament del que es ve anomenant "suspensions temporals".

Els barris populars i la seva gent estem patint de forma molt agressiva les retallades del sector públic i no ens convenç el que el Govern de la Generalitat ha fet un "dogma": no tenim diners perquè Madrid no ens paga i el govern anterior s'ho va gastar tot. Creiem que el Govern té marge per assolir més ingressos de sectors socials i econòmics que no pateixen tant la crisi com els sectors populars i en tot cas no sabem si consideren que entre "els excessos" que va fer el govern anterior estava la Llei de Millora de barris que va instaurar i els diners que van destinar al pla de barris de la Maurina i d'altres barris de pobles i ciutats de Catalunya que ho necessitaven.

Ens indigna que els de sempre i els més vulnerables pateixin les retallades i potser si ens ho haguessin explicat i justificat bé, ara no mostrarien aquesta indignació. Per això encara oferim a la Generalitat la possibilitat d'explicar-se i justificar-se allà on ho ha de fer: al Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barri.

Joan Centelles Centelles
President Av La Maurina

Petició de convocatòria del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Barris

 Aquesta és la carta petició que hem fet les entitats del barri de La Maurina que formen part del Comitè d'Avaluació i Seguiment del pla de Barri, per que els responsables de la Generalitat vinguin a donar-nos les explicacions que ens mereixem.A l’atenció de,

Carles Sala i Roca
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del
Departament de Territori i Sostenibilitat
Carrer d'Aragó, 244-248
08007 Barcelona

Benvolgut senyor,
En els darrers dies han aparegut notícies en relació a la intenció de la Generalitat de Catalunya de no pagar l’any 2012 les obres dels diferents Plans de Barri i que davant la disminució del pressupost es centrarien en d’altres prioritats i en quant als Plans de Barri es preveia canviar els terminis previstos en la planificació i els convenis signats amb els Ajuntaments.

En quant al Pla de Barri de La Maurina, ens consta que fins ara s’estava complint amb els terminis previstos en el projecte presentat i aprovat inicialment, però també ens consta que la Generalitat no ha fet efectiu cap pagament de les despeses efectuades al 2011 en el desplegament de les diferents actuacions previstes del Pla de Barris de La Maurina a Terrassa i que aquestes han estat assumides íntegrament per l’Ajuntament. També ens ha arribat informació que la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya amb data 30 de desembre del 2011 ha comunicat per carta a l’Ajuntament de Terrassa que al 2012 no efectuarà cap pagament de les despeses que es realitzin en els diferents programes del pla de Barri de La Maurina.

A ningú se li escapa que davant aquests aconteixements totes les previsions i calendaris aprovats en l’execució del Pla de Barri de La Maurina queden en paper mullat.

A més considerem que en tot aquest afer sens ha menystingut als que hi estem al territori, al barri, i en concret a les entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials que hem vingut fent un important esforç de col•laboració en el desenvolupament del Pla de Barri per tal que els objectius que en el seu moment definien l’actuació al nostre barri s’assolissin amb el major èxit possible.

Volem recordar que el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, en el seu article 18 mandata a la creació d’un  Comitè d'Avaluació i Seguiment de cada Pla de Barris amb participació de representants de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament on es desenvolupa el Pla de Barri i de les entitats més representatives de l'àmbit objecte de l'actuació.

Aquest Comitè d’Avaluació i Seguiment, segons el propi article 18 del citat decret, té assignades les següents funcions: Establir els mecanismes de coordinació i informació, fer el seguiment de les actuacions a nivell financer i d’execució de les diferents actuacions que composen el Pla de Barris i establir mecanismes de foment de la participació ciutadana en el seguiment i control .

També es contempla que el Comitè d'avaluació i seguiment es reunirà, durant l'execució del projecte, almenys tres vegades l'any i totes aquelles que determini la presidència.

En el cas del Pla de Barri de La Maurina el Comitè d’Avaluació i seguiment creat a tal efecte s’ha reunit tres vegades des de l’inici de les actuacions al 2009. La darrera reunió va ser al juliol de 2011 i tot semblava estar dins les previsions inicials i programades.
Som conscients que els responsables polítics de la Generalitat que han pres les decisions citades a l’inici d’aquest escrit no són els mateixos que els que hi eren en el moment d’iniciar-se el Pla de Barris de La Maurina, però entenem que el conveni per l’execució del Pla de barri en els termes signats obliga als signants institucionals, independentment del gestor de torn,. Entenem també que la societat civil i les entitats mereixem un respecte per part de les institucions i un reconeixement real més que formal i estètic.

En moments de desafecció i desconfiança en la política i les institucions cal més que mai el compliment de les normatives i una total transparència.

Per tant li demanem que en compliment del vigent Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles, i donat que com marca és el Departament de Territori qui el presideix, es convoqui amb caràcter urgent una reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de barri de La Maurina, per tal de formalitzar les informacions aparegudes en diferents mitjans, contrastar opinions entre tots i fer el seguiment de les actuacions a nivell financer i d’execució de les diferents actuacions que composen el Pla de Barris i les previsions de futur proper.
Esperant que la nostra petició sigui atesa el més aviat possible, rebi una cordial salutació. Joan Centelles
 Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
 del Pla de Barri de La Maurina 
 En representació de l’AVV La Maurina

Carme Viladrich

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de la Fundació Maria Auxiliadora


 Josep Plaza

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barri de La Maurina
En representació del Club de Futbol Maurina-Egara

Enrique Magaña

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de la FAVT ( Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa)


Apolo Gimenez

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment          
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de Casal de la Gent Gran de La Maurina


Pilar López

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment          
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de l’Associació Maurina Comerç

dimecres, 25 de gener de 2012

Benvolguts/des,

Us volem fer arribar una proposta de TOC Terrassa Òpera Còmica.

Aquesta companyia estrena aquesta dissabte 28 a les 8 del vespre l’espectacle El duo de l’africana.

Aquesta és una sarsuela que la companyia presenta en una nova versió marcadament còmica.
L’argument tracta dels embolics i intrigues dintre d’una companyia d’òpera: allò que passa darrera el teló.
S’afegeix el fet de remarcar volgudament l’aspecte grotesc dels arquetips del món de la lírica: l‘empresari sense escrúpols, gras i tip; el tenor irremeiablement preocupat per la seva delicada veu; la soprano amb aires de diva...
Tot plegat amb la voluntat de fer riure i gaudir, proporcionant a l’espectador moments d’autèntic esbarjo.
TOC proposa organitzar un servei d’autocar (a càrrec de la mateixa entitat TOC, tant el preu com l’organització del mateix) que faria el recorregut pels centres cívics per recollir els espectadors/es interessats i que els portaria fins a l’Auditori Municipal. La recollida seria entre les 18:30 i les 19:30. Un cop que sapiguem les persones interessades us faríem arribar els horaris exactes de recollida a cada Centre Cívic. Un cop acabada la funció, es tornaria allà on hagueu estat recollits.
El preu d’aquesta sortida gaudeix d’un descompte especial que inclou desplaçament i entrada a un preu per persona total de 8€ que s’abonaran en pujar a l’autocar.
Aquesta sortida podrà tenir lloc si hi ha un mínim de 40 persones interessades entre tots els barris.
A fi d’organitzar i confirmar la sortida, us preguem que adreceu les vostres reserves a la M. Teresa al correu musicaldifusio@musicaldifusio.com o al telèfon 670 094 053, fent constar que formeu part de l’acció Sortida duo de l’africana.
Com a molt tard divendres a mig dia us confirmarem la sortida.
Moltes gràcies per endavant
Si us plau, feu difusió d’aquesta sortida mitjançant taulell d’anuncis o xarxes socialsMés informació en el document adjunt adjunt.
Reserveu la vostra entrada a musicaldifusio@musicaldifusio.com

Estrena El duo de l'africana

diumenge, 15 de gener de 2012

JAZZ A PROP // JAZZ ALS BARRIS

Dissabte 4 Febrer a les 20 h
Swing Machine
Swing ballable i Lindy hop

Swing Machine  és un projecte co-liderat pel contrabaixista Ramon Grimalt i pel bateria Pere Jané i que compta amb les adaptacions i arranjaments originals del saxofonista Piero Cozzi. El repertori que ofereixen ens transporta a l’era del swing, als bojos anys 30 als Estats Units, l’època de les grans Big Bands (Count Basie, Duke Ellington,...) i dels famosos clubs de ball: Cotton Club, Savoy,...La intenció del grup és adaptar aquest repertori , juntament amb d’altres estàndards del jazz i del blues, als requisits i necessitats tècniques i estilístiques del col·lectiu “Hopper”(balladors del swing). Tot plegat sense renunciar a un so característic que defineix al grup, potenciant  la figura del solista i uns arranjaments originals . En definitiva, Swing Machine pretén ser la banda sonora ideal per als altres protagonistes de la nit del swing, els Hoppers.

Laia Porta, Veu
Federico Mazzanti, Piano
Kike Angulo, Guitarra
Piero Cozzi, Saxo
Voro Garcia, Trompeta
Ramón Garcia, Contrabaix
Pere Jané, Bateria

Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
Avinguda d’Àngel Sallent, 55 (antiga Bòbila Almirall)
Hi col·laboren: AV de La Maurina i entitats usuàries del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

http://www.terrassa.cat/culturaaprop
 

dilluns, 2 de gener de 2012

1a Fira d'intercanvi de Joguines a La Maurina


La Maurina celebra la primera Fira d’Intercanvi de Joguines

L’Associació de Veïns i Veïnes de la Maurina organitza, amb la col·laboració del Pla de Barris, la 1a FIRA D’INTERCANVI DE JOGUINES A LA MAURINA el proper dimecres 4 de gener a la plaça de l’Assemblea de Catalunya (xemeneia de la Bòbila Almirall, Avda. Àngel Sallent).
Qui vulgui participar, només ha de portar una joguina o un joc que ja no utilitzi i que estigui en bon estat per tal de cambiar-lo pel d’un altre veí o veïna. Els participants disposaran d’unes taules on poder exposar els productes que volen intercanviar. Tindran temps d’11 a 17 hores per a fer-ho.
Hem organitzat aquesta activitat per fer una reflexió i  pensar en què significa el Nadal, en el malbaratament de coses i diners, en com reduir aquest consumisme desmesurat en que s’han convertit les festes nadalenques.
Donem molt de valor a la recollida de joguines organitzades per les ONG, amb molt d’encert, i aquesta proposta que organitzem pot ser una activitat que sumi un valor afegit i ens faci reflexionar al voltant la idea que el Nadal no és igual a consum, no significa malbaratar regals amb valor econòmic.
Des de temps immemorials, els nostres avantpassats ho celebraven, es vivia en harmonia, es compartien coses que un tenia en abundància per assolir-ne d’altres que no en tenia. I no feien falta els diners...
Ara, molta gent ignora que existeix això: l’intercanvi. Si prenguéssim consciència de què significa això realment, el nostre món seria millor, de fet, els nostres fills i filles ens ensenyen a que això perduri; qui no ha intercanviat cromos?. Aquesta és la idea, satisfer les necessitats del proïsme facilitant alguna cosa i a l'inrevés.

Per això, volem demostrar que podem obtenir alguna cosa sense la necessitat de tenir diners. Aquest esdeveniment ha estat organitzat amb l'únic desig de fomentar el diàleg, la convivència entre veïns i veïnes i, sobretot, allò que ens mou a ser millors:
La solidaritat, la generositat entre nosaltres i el foment de l’amistat!