dissabte, 11 de maig de 2013

Xerrada Jutge José Mª Fernández Seijó, "I després de la ILP, què?

 La Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Civils, 
de la qual forma part la FAVT, 

us convida   a assistir a la conferència del Jutge José Mª Fernandez Seijó,

 impulsor de la sentència de la UE que declarava il·legals els desnonaments, 

que tindrà lloc el proper dia 15 de Maig  a les 19 hores al Casal Cívic de Ca N'Aurell. dijous, 2 de maig de 2013

Campanya de tinença responsable d’animals domèstics.

Comença una campanya per concienciar a veïns i veïnes propietaris de gossos de les responsabilitats  que han de tenir respecte a la resta d'usuaris de places i neteja de la ciutat, que és de tots.

Campanya de la que formen part conjuntament amb:

 • Associació de Veïns d'l Torrent d'en Pere Parres
 • Associació de Veïns del Ploble Nou-Zona Esportiva
 • Associacions de Veïns i Veïnes de La Maurina
 • Plataforma de gossos de Terrassa
 • Voluntaris CAAD
 • Departament de Salut de Medi Ambient

1. Desenvolupament de la campanya

 Les accions que es duran a terme, per part de la cap del servei de Protecció de la salut:

 • Fomentar la recollida d’excrements.
 • Recordar l’obligatorietat de que els gossos han d’anar lligats.
 • Els animals domèstics no poden entrar a les zones de joc infantil.
 • Fer difusió de les 3 zones de lliure circulació per a gossos que hi ha a la ciutat.
 • Recordar que els animals han d’anar xipats i han d’estar censats a l’ajuntament de residència habitual.

Es va deixar molt clar per part del servei de Medi Ambient, que l’objectiu d’aquesta fase de la campanya és informar, motivar i sensibilitzar a  les persones propietàries d’animals en relació a una tinença cívica i responsable. Nosaltres hem d’informar i desprès policia ja farà la tasca  sancionadora. 

Es va lliurar un full amb els articles de l’Ordenança Municipal que afecten l’àmbit dels animals domèstics a la via pública i un breu resum sobre els gossos considerats potencialment perillosos, del que recomanem que feu una ullada:


Mesures en matèria de gossos potencialment perillosos

A continuació el sergent de la Policia municipal va fer una explicació exhaustiva sobre els aspectes de l’ esmentada Ordenança, fent especial èmfasi en els articles que tenen relació amb els objectius de la campanya. També va fer esment del objectiu informatiu de la campanya.

 Les persones que col·laborarem en les tasques informatives ho farem per donar informació als veïns i veïnes i en cap moment volem entrar en conflicte amb els nostres veïns i veïnes. Tot ho fem per la millora dels nostres entorns, millor convivència a les nostres places i per una ciutat neta per a tots i totes.

Esperem la bona resposta i comprenssió de tots i totes i que veïns i veïnes concienciats amb el tema ens facin un cop de mà. Fem nostra aquesta campanya.