Passa al contingut principal

"SUSPENCIONS TEMPORALS"...FINS QUAN?

“SUPENSIONS TEMPORALS”…FINS QUAN?

Degut a les retallades produïdes en el finançament del pla de Barris i després de llegir i assabentar-nos de aquestes decebedores notícies creiem necessari fer aquest escrit demanant als òrgans competents, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, que convoqui el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris.

  El pla de barris de La Maurina s'estava executant en tant en continguts i terminis amb compliment escrupolós del que estava previst en el propi projecte del Pla que va aprovar la Generalitat.

Fa temps que les entitats podien preveure certes tensions financeres en el Pla de Barri fruït de les tensions financeres i "les retallades" aplicades per la Generalitat però sempre havíem confiat que la intervenció socioeconòmica a les Àrees de Millora Urbana que així havien estat reconegudes per la pròpia Generalitat i per això se'ls havia concedit un Pla de Barri no patiria retallades i encara menys una suspensió total de finançament per part de la Generalitat.

En el cas de la Maurina s'havia vingut fent una valoració molt positiva dels resultats de l'execució dels diferents programes del Pla de barri tant per les pròpies entitats i veïnat del barri, com de l'Ajuntament i de la pròpia Generalitat.

A més de la manera com ens hem assabentat, que ha estat per rumors, declaracions a premsa de responsables de la Conselleria de territori i perquè l'Ajuntament ens ho ha fet saber donat que ell per si sol amb el seu 50% de la financiació del Pla no pot executar els programes d'obres i socials previstos, demostra un menyspreu molt important del Govern de la Generalitat cap als barris populars, el seu teixit associatiu i els seus veïns.

No entenem com el conseller Recoder ve a Terrassa a anunciar i justificar la suspensió de l'execució de les obres dels Ferrocarrils i no ve o ell o algun dels responsables de la seva conselleria al barri de La Maurina a dir-nos oficialment que és suspèn l'aportació econòmica al Pla de Barri compromesa en la Llei i el Decret del Pla de barri aprovat i en execució al nostre barri.

Les entitats de La Maurina volem seure al voltant d'una taula amb la Generalitat i l'Ajuntament i aclarir en quina situació es troba e Pla de Barri, el perquè d'aquesta situació i quines són les perspectives de futur. I això la Generalitat ho havia d'haver fet de mutu propi ja, per ètica i sensibilitat social cap els barris populars i la seva gent i per obligació normativa. Per això demanem que es convoqui el Consell d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barri d'acord amb la normativa vigent al respecte. Si no se'ns explica les perspectives i els calendaris de futur desconfiem plenament del que es ve anomenant "suspensions temporals".

Els barris populars i la seva gent estem patint de forma molt agressiva les retallades del sector públic i no ens convenç el que el Govern de la Generalitat ha fet un "dogma": no tenim diners perquè Madrid no ens paga i el govern anterior s'ho va gastar tot. Creiem que el Govern té marge per assolir més ingressos de sectors socials i econòmics que no pateixen tant la crisi com els sectors populars i en tot cas no sabem si consideren que entre "els excessos" que va fer el govern anterior estava la Llei de Millora de barris que va instaurar i els diners que van destinar al pla de barris de la Maurina i d'altres barris de pobles i ciutats de Catalunya que ho necessitaven.

Ens indigna que els de sempre i els més vulnerables pateixin les retallades i potser si ens ho haguessin explicat i justificat bé, ara no mostrarien aquesta indignació. Per això encara oferim a la Generalitat la possibilitat d'explicar-se i justificar-se allà on ho ha de fer: al Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barri.

Joan Centelles Centelles
President Av La Maurina

Comentaris